Sākums
 
Par mums
Kontakti
Struktūra
 
Projekti
• Starptautiskie projekti
- PRODIVA
- EUROLEGUME
• ES līdzfinansētie projekti
• Latvijas projekti
Šķirnes
Publikācijas
Zinātnieki praksei
 
Jaunumi
Pasākumi
 
Sēklu piedāvājums
Iepirkumi
 
Jautājumi/Atbildes
 
Lapas karte
 
Projekti » Starptautiskie projekti Uz sākumu  Lapas karte  Drukāt 
 Saites
PRODIVA • EUROLEGUME

Starptautiskie projekti

 • ERA-net CORE Organic Plus
  Projekts PRODIVA (Crop diversification and weeds/ Augu daudzveidība un nezāles)
  Projekta koordinators: Bo Melander, AU-CRH, Dānija
  Projekta koordinatore VPLSI: Dr.agr. L.Zariņa
  Projekta piedalās: 6 partneri no 6 Ziemeļeiropas valstīm
  Izpildītāji: Dr.agr. L.Zariņa, M.Sc. D.Piliksere, asistente A. Vaivode
  Projekta darbības laiks: 2015.-2018.


 • FP7-KBBE-2013-7
  7. IP projekts Nr. 61378 - EUROLEGUME

  („Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed”/Ilgtspējīgu pākšaugu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un to izmantošanas veicināšana proteīna nodrošināšanai Eiropā pārtikas un lopbarības ražošanā)
  Projekta koordinators: Trasos Montes e Alto Douro universitāte Portugālē
  Projekta koordinatore: VPLSI: Dr.oec. S. Ceriņa
  Zinātniskā vadītāja: Dr. agr. A. Kronberga
  Izpildītāji: Dr. agr. L. Zariņa, Dr.sc.ing. I.H.Konošonoka, Mg. A.Kokare, Mg. A.Vaivode, Mg. I.Mežaka
  Projekta darbības laiks: 2014.-2017.g.


 • ERA-net CORE Organic II
  Projekts COBRA (Co-ordinating Organic plant BReeding Activities – for diversity)
  Projekta koordinators: Robbie Girling, The Organic Research Centre, Elma Farm, UK
  Projekta piedalās: 41 partneris no 18 Eiropas valstīm
  Projekta koordinatore VPLSI: Dr.agr. L.Legzdiņa
  Izpildītāji: M.Sc. I.Ločmele, G.Jansone, M.Sc. A.Kokare, N.Venta
  Projekta darbības laiks: 2013.-2015.g.

 • INTERREG III
  Igaunijas-Latvijas (ESTLAT) pārrobežu sadarbības programmas projekts, BALTORGPOTATO.
  "Baltijas kartupeļi pasaules tirgum".
  /vairāk lasi www.baltorgpotato.com/

  Projekta vadītājs - S.Serafimoviča
  projekta koordinatore - Dr. L.Zariņa
  2011.-.2013.

 • EEZ projekts
  Apakšprojekts Nr. EEZ08AP-27
  "Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu laukaugu šķirņu selekcijas stratēģijas izstrāde"
 • Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu laukaugu šķirņu selekcijas stratēģijas izstrāde
  EEZ projekts Nr. EEZ08AP-27
  Projekta vadītāja - L.Legzdiņa
  2009.-2010.

 • COST 860 SUSVAR
  Sustainable low-input cereal production: required varietal characteristics and crop diversity

  Projekta vadītājs - Dr. H.Ostergaard, Dānija
  Projektā darbojas - Dr. L.Legzdiņa, Dr. A.Kronberga, Mg. A.Kokare
  2009.-2010.

 • NordPlus Framework Programme
  Genomics for all: bringing new tools to breeders

  Koordinators - Dr.T.Sjakste
  Projektā darbojas - Dr. L.Legzdiņa, Dr. A.Kronberga, Mg. A.Kokare, Mg. I.Mežaka
  2007.-2008.

 • ES programma East East: Partnership Beyond Borders Program
  Best practices in using countries’ potential for producing and marketing organic products in Central and Eastern Europe

  Projekta vadītājs - Dr.Albert Imre, Rumānija
  Projektā darbojas - Dr.agr. L.Zariņa
  2008.-2009.

 • ECO-LOGICA
  /Centrālās datu bāzes izveidošana Eiropas līmeņa bioloģskās lauksaimniecības konsultantu apmācībai / Leonardo-da Vinči 2. fāzes pilotprojekts, HU/05/B/F/PP-170018, 01.12.2005. - 30.11.2007.
  Projekta vadītāja - Dr.agr. Līvija Zariņa

 • CleanRegion
  /Reģionālā sadarbība pesticīdu emisijas samazināšanai vidē/. INTERREG IIIC proj. Nr. 4N01 061 , 07.01.2005.-31.12.2007.
  Projekta vadītāja - Dr.agr. Līvija Zariņa

 • CHANNEL
  Komunikācijas sakaru atvēršana starp Eiropas Savienību un Asociētajām kandidātvalstīm bioloģiskajā lauksaimniecībā
  IP SSA projekts FOOD-CT-2004-003375, 15.11.2004.-15.06.2006.
  Projekta vadītāja - Dr.agr. Līvija Zariņa

 • Igaunijas ZM finansēts sadarbības projekts
  Bioloģiskās un konvencionālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglību, bioloģisko daudzveidību un ražu

  IP SSA projekts FOOD-CT-2004-003375, 15.11.2004.-15.06.2006.
  Projekta vadītājs - Dr M. Järvan
  Projektā darbojās - Dr.agr. L.Zariņa

 • Atpakaļ Uz augšu
  serveris.lv e-pasts
   Admin AREI Priekuļu pētniecības centrs
  Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV4126     tel: 64130162, fakss: 64107217, e-pasts: arei@arei.lv