Sākums
 
Par mums
Kontakti
Struktūra
 
Projekti
• Starptautiskie projekti
• ES līdzfinansētie projekti
- EEZ projekti
- ERAF projekti
» Norises aktualitātes
- ESF projekti
• Latvijas projekti
Šķirnes
Publikācijas
Zinātnieki praksei
 
Jaunumi
Pasākumi
 
Sēklu piedāvājums
Iepirkumi
 
Jautājumi/Atbildes
 
Lapas karte
 
Projekti » ES līdzfinansētie projekti » ERAF projekti » Norises aktualitātes Uz sākumu  Lapas karte  Drukāt 
 Saites

"Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros"
(vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002)

Norises aktualitātes:

 • NIR tehnoloģijas Priekuļos

  2014.gada janvārī tika uzsākta tuvā infrasarkanā starojuma spektrometra XDS Rapid Analyzer (FOSS, Zviedrija) darbības apguve. 2014.gada laikā starptautiskā projekta EUROLEGUME ietvaros ar spektrometru tika ieskenēti 300 lauka pupu, zirņu un pupiņu paraugi. Pievienojot iegūtajiem spektriem šiem paraugiem analītiskā laboratorijā bioķīmiski noteikto proteīna un sausnas satura rezultātus, ieguvām vairākus kalibrēšanas modeļus ar labiem matemātiskiem rādītājiem, kurus jau šobrīd varam izmantot jaunu paraugu sausnas un proteīna noteikšanā. Kopumā 2014.gadā ar NIR tika ieskenēti 1003 dažādu laukaugu kultūru paraugi. 2015.gadā darbs ar NIR turpinājās FP7 ietvara projekta EUROLEGUME, VPP projekta „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)”, ZM projekta „Selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu tehnoloģiju ieviešanai”, LZP projekta „Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes videi draudzīgai lauksaimniecībai – priekšrocību un izveidošanas principu izpēte” ietvaros. Kopumā 2015.gadā ar NIR tika ieskenēti 1964 paraugi. Šobrīd norit darbs pie kalibrējumu modeļu izveides reducējošiem cukuriem, C vitamīnam, asparagīnam un akrilamīdam kartupeļos, kā arī tiek uzlaboti kalibrēšanas vienādojumi beta glikāniem, cietei un proteīnam miežu graudos.


 • Pateicoties sekmīgai sadarbībai ar SIA "Wolf System", 2015.gada 28.maijā virszemes pagraba un siltumnīcas būvniecība pabeigta un parakstīts pieņemšanas nodošanas akts. Pagraba un siltumnīcas pabeigšana ir liels atspaids un būtisks solis, lai uzlabotu kartupeļu selekcijas darbu – gan uzlabojot kartupeļu materiāla glabāšanas apstākļus, kā arī uzlabotu darba apstākļus pētniecībā iesaistītajam personālam. Pašlaik notiek pagraba iekārtošana, lai augustā tajā varētu ievest izmēģinājumu ražu.

  Jaunajā siltumnīcā tiks uzsākta kartupeļu sējeņu audzēšana selekcijas vajadzībām, kā arī krustošana.


 • Selekcionāriem būs labāki darba apstākļi

  DRUVA / Māra Majore Linē


  SVARĪGS PĒTNIECISKAIS DARBS
  "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta kartupeļu selekcijas grupas pētnieki ar nepacietību gaida jauno pagrabu, kas būs piemērots kvalitatīvam pētnieciskajam darbam," stāsta direktore Arta Kronberga.

  Rit pēdējie mēneši, kuros Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta pētnieki kartupeļu selekcijas un pētniecības darbu veic pagrabā, kas šim mērķim kalpojis gadu desmitus. Tajā sen vairs labi nejūtas ne cilvēki, ne augi.

  Braucot no Cēsīm uz Priekuļiem, jau var pamanīt, ka mainās ainava ap selekcijas institūtu. Institūta ēkai blakus top jauns selekcijas pagrabs. Tiks būvēta arī jauna siltumnīca, kurā audzēs selekcijas materiālu. Vēl viena siltumnīca tiks renovēta.

  Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta direktore Arta Kronberga pastāstīja, ka institūts jau no 2011. gada ir iekļāvies Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centrā. Pateicoties tam, bijusi arī iespējama līdzdarbošanās ERAF līdzfinansētajā projektā, kas paredz zinātnes materiāltehniskās bāzes mūsdienīgu pilnveidi. Pakāpeniski tas arī notiek, un kartupeļu selekcijas pagraba izbūve ir būtisks solis attīstībā. A. Kronberga stāsta: “Pašlaik selekcijas pagrabs aizvien ir ēkā, kurā pirms pārcelšanās uz namu Zinātnes ielā 2 atradās arī institūta administrācija, zinātnieki. Šis pagrabs morāli un fiziski ir novecojis, darbiniekiem jāstrādā ļoti nepiemērotos apstākļos. Plānojam, ka vasaras sākumā kartupeļu selekcijas grupa varēs izmantot jauno pagrabu, kas būs piemērots kvalitatīvam pētnieciskajam darbam. Būs īpašas telpas, kurās strādās pētnieki ar selekcijas materiālu, būs atsevišķi arī glabātuve, kurā būs nodrošinātas kartupeļu uzglabāšanai piemērotas temperatūras. Šis ir būtisks notikums.” A. Kronberga ar prieku atzīst, ka izveidojusies sadarbība ar būvniekiem – SIA “ Wolf system”: “Viņi tik tiešām savu darbu dara atbildīgi un kvalitatīvi!”

  Taču sēklaudzēšanas kartupeļu pagrabs aizvien būs atsevišķi no selekcijas pagraba – to prasa sēklaudzēšanas noteikumi. Tādēļ tiem, kuri brauc iegādāties sēklu, ierastais maršruts nebūs jāmaina.

  A. Kronberga skaidro, ka mērķis ir koncentrēt institūta infrastruktūru, pētniecisko darbu vienuviet –ap institūta galveno ēku Zinātnes ielā 2: “Vēsturiski ir izveidojies, ka institūta ēkas un īpašumi ir izkaisīti plašā teritorijā. Vēlamies koncentrēt visu vienuviet, tādējādi nodrošinot arī efektīvāku pētniecisko darbu un tā kvalitāti. Plānots, ka ēka, kurā iepriekš bija gan administrācija, gan arī pašlaik vēl ir selekcijas pagrabs, pēc jaunā pagraba uzcelšanas un darba uzsākšanas tajā, tiks nodota Valsts nekustamo īpašumu aģentūrai privatizācijai.”

  Pašlaik pagraba celtniecībā ir tehniskais pārtraukums līdz pavasarim. Tad darbi tiks atsākti, līdz maija nogalei plānots tos pabeigt.

  Pagraba un siltumnīcas celtniecībai piešķirts Eiropas Reģionālās Attīstības fonda finansējums darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās atlases kārtas ietvaros saskaņā ar noslēgto Līguma vienošanos Nr. 2011/0040/2DP2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 par "Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveidi Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros".


 • Projekta ietvaros 2014.gada 26.septembrī noslēgts Būvuzņēmuma līgums ar SIA ‘WOLF SYSTEM” un saskaņā ar plānoto grafiku uzsākti virszemes pagraba un siltumnīcas būvniecības darbi. Pievienotajos attēlos –vēsturiski kadri no būvniecības sākuma darbiem, kā rezultātā drīzumā Institūta teritorija izskatīsies pilnīgi savādāk !

 • Projekta ietvaros 16.05.2014. izsludināts atklāts konkurss

  Atklāts konkurss ‘Virszemes pagraba un siltumnīcas būvniecība un siltumnīcu renovācija Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā’, ID Nr. VPLSI-2014/1 ERAF.

 • 26.06.2014. veikta piedāvājumu atvēršana.

  Konkursam bija pieteikušās četras firmas SIA „CeltCom”, SIA „WOLF SYSTEM”, SIA „BAZALTS”, SIA „Vidzemes energoceltnieks”. Par uzvarētāju atzīts SIA „WOLF SYSTEM” un 15.09.2014. Pēc dokumentu pārbaudes VIAA atļāvis slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma uzvarētāju SIA „WOLF SYSTEM”.


 • Projekta ietvaros laika posmā no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.martam pilnībā pabeigta Atklātā konkursa „Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde projektam „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros””, ID Nr. SEL-2013/2 ERAF ietvaros paredzēto iekārtu iegāde:
 • 1. Iegādāta Tuvā infrasarkanā starojuma laboratorijas iekārta (NIR) - piegādātājs FOSS Analytical AB:

  Infrasarkano staru spektrofotometrs NIR: FOSS XDS Rapid Content Analyzer

  Kas paredzēts graudaugu, pākšaugu, kartupeļu u.c. lauksaimniecības produkcijas bioķīmiskā sastāva noteikšanai, veidojot kalibrējumu bibliotēkas no references analīžu datiem
  2. Iegādāts papildus aprīkojums tuvā infrasarkanā starojuma (NIR) laboratorijas iekārtas darbības nodrošināšanai (paraugu sagatavošanai) piegādātājs SIA „Armgate”.

  Dzirnavas MICROTRON MB 550 Liofilizēto kartupeļu paraugu samalšanai NIR analīzēm

  Liofilizators CHRIST Kartupeļu u.c. paraugu žāvēšanai- liofilizēšanai, sagatavošanai bioķīmiskām un NIR analīzēm

  Analītiskie svari ADVENTURER PRO AV264C Precīzai paraugu un reaģentu nosvēršanai analīzēm

  Centrifūga SIGMA Paraugu sagatavošanai analīzēm


 • Projekta “Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros", vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros laika posmā no 2013.gada 1.jūlija līdz 30.novembrim izsludināti divi atklāti konkursi:

  1. Atklāts konkurss „Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde projektam „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros””, ID Nr. SEL-2013/2 ERAF

  a) 10.07.2013. pieņemts lēmums atklāta konkursa 1.daļā atzīt par uzvarētāju FOSS Analytical AB ar piedāvāto līgumcenu LVL 48971,26 bez PVN. Par pieņemto lēmumu informēts pretendents un nosūtīts paziņojums IUB;
  a) 23.07.2013. pieņemts lēmums atklāta konkursa 2.daļā atzīt par uzvarētāju SIA „Armgate” ar piedāvāto līgumcenu LVL 14 860,00 LVL bez PVN. 25.07.2013. par pieņemto lēmumu tiks informēti pretendenti un nosūtīts paziņojums IUB;
  b) 13.11.2013. Institūts saņēma VIAA 12.11.2013. pozitīvu atzinumu par rīkotā atklātā atklāta konkursa abām daļām;
  c) 26.11.2013. Institūts noslēdz iepirkuma līgumu ar FOSS Analytical AB par atklāta konkursa 1.daļu (Tuvā infrasarkanā starojuma laboratorijas iekārtas iegādi);
  d) 25.11.2013. Institūts noslēdz iepirkuma līgumu ar SIA „Armgate” par atklāta konkursa 2.daļu (papildus aptīkojuma iegāde tuvā infrasarkanā starojuma (NIR) laboratorijas iekārtai).

  2. Atklāts konkurss ‘Virszemes pagraba un siltumnīcas būvniecība’ . Iepirkuma identifikācijas Nr. SEL – 2013/7 ERAF. Konkurss izsludināts 20.09.2013, tomēr iepirkuma procedūra pārtraukta objektīvu iemeslu dēļ saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, ņemot vērā, ka Pasūtītājam nepieciešams precizēt iepirkuma procedūras dokumentāciju.


 • Projekta “Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros", vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 ietvaros laika posmā no 2013.gada 1.marta līdz 30.jūnijam izsludināta iepirkuma procedūra :

  - Atklāts konkurss „Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde projektam „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros””, ID Nr. SEL-2013/1

  a) 28.03.2013. Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu izsludināt atklātu konkursu. 05.04.2013. paziņojums IUB un mājas lapā;
  b) 17.04.2013. veikti atklāta konkursa dokumentācijas grozījumi (t.sk., precizējumi tehniskajā specifikācija, papildināts nolikums ar prasību par iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu) 18.04.2013. paziņojums IUB un mājas lapā;
  c) 18.04.2013. atklāta konkursa dokumentācija nosūtīta VIAA pārbaudes veikšanai;
  d) 07.05.2013.notika atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme:
  e) 10.05.2013. iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt atklātu konkursu, ņemot vērā, ka no VIAA saņēma atzinumu ar iebildumiem, kā rezultātā bija nepieciešams precizēt nolikuma dokumentāciju. Par pieņemto lēmumu informēti pretendenti. 13.05.2013. publicēt paziņojums IUB.

  - Atklāts konkurss „Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde projektam „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros””, ID Nr. SEL-2013/2 ERAF

  a) 10.05.2013. Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu izsludināt atklātu konkursu. 14.05.2013. paziņojums IUB un mājas lapā;
  b) 30.05.2013. sniegtas atbildes uz pretendentu jautājumiem par atklāta konkursa nolikuma dokumentāciju;
  c) 17.06.2013. notika atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme:
  d) 18.06.2013. vērtēts atklāta konkursa 1.daļas piedāvājums;
  e) 26.06.2013. vērtēti atklāta konkursa 2.daļas piedāvājumi;
  f) 28.06.2013. sagatavotas un nosūtītas vēstules pretendentiem par papildus informācijas un precizējumu iesniegšanu;
  g) 08.07.2013. vērtēti atklāta konkursa 2.daļas piedāvājumi, ņemot vērā iesniegto papildus informāciju;
  f) 10.07.2013. pieņemts lēmums atklāta konkursa 1.daļā atzīt par uzvarētāju FOSS Analytical AB ar piedāvāto līgumcenu LVL 48971,26 bez PVN. Par pieņemto lēmumu informēts pretendents un nosūtīts paziņojums IUB.
  h) 23.07.2013. pieņemts lēmums atklāta konkursa 2.daļā atzīt par uzvarētāju SIA „Armgate” ar piedāvāto līgumcenu LVL 14 860,00 LVL bez PVN. 25.07.2013. par pieņemto lēmumu tiks informēti pretendenti un nosūtīts paziņojums IUB, kā arī visa iepirkumu procedūras dokumentācija nosūtīta VIAA pārbaudei, pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas tiks noslēgti iepirkumu līgumi.

 • Projekta ietvaros 2012.gada 3.decembrī pabeigta Laboratorijas ēkas Zinātnes ielā 2 renovācijas 1.kārta, uzstādīts apkures katls, lai kurināšanu varētu veikt ar institūtā izaudzēto graudu šķirošanas atlikumiem, kā arī iekārtots bezvadu interneta tīkls. Paldies SIA „I.K.Būve”, par labi padarīto darbu!
 • Apkures katls darbojas

 • Projekta ietvaros 2012.gada 26.jūlijā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu izsludināts iepirkums APP „Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” laboratorijas renovācijas I kārta un energoefektīvas un ekonomiskas apkures sistēmas izveide”, ID Nr. SEL – 2012/9 ERAF. Tajā paredzēts veikt Laboratorijas ēkas Zinātnes ielā 2 renovācijas 1. kārtu, uzstādīt apkures katlu, lai kurināšanu varētu veikt ar institūtā izaudzēto graudu šķirošanas atlikumiem, kā arī tiks iekārtots bezvadu interneta tīkls.
  Iepirkumā uzvarēja SIA „I.K.Būve”’, ar kuru 2012.gada 14.augustā noslēgts iepirkuma līgums. Līgumā paredzētie darbi noris saskaņā ar grafiku.

 • Atpakaļ Uz augšu
  serveris.lv e-pasts
   Admin AREI Priekuļu pētniecības centrs
  Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV4126     tel: 64130162, fakss: 64107217, e-pasts: arei@arei.lv