Sākums
 
Par mums
Kontakti
Struktūra
 
Projekti
Šķirnes
Publikācijas
Zinātnieki praksei
 
Jaunumi
Pasākumi
 
Sēklu piedāvājums
Iepirkumi
 
Jautājumi/Atbildes
 
Lapas karte
 
Publikācijas Uz sākumu  Lapas karte  Drukāt 
 Saites
  Izvēlies gadu:
  2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999  

2009
 • Ļisjutins D., Kviesis J., Bebre G. 2009. ?-aminobutyric acid determination in potatoes by high performance liquid chromatography. 4th Baltic conference on food science and technology, Kaunas, May 12-13, 24.
 • Belicka I., Bleidere M., Legzdina L., Sugoka O., Sarnavska L., Sjakste T. (2009) Allelic diversity of the beta-amylase gene Bmy1 in Latvian barley breeding lines. In: Book of abstracts, 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE “RESEARCH AND CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY IN BALTIC REGION, Daugavpils, 22 – 24 April, 2009, 21
 • Close T, Bhat P, Lonardi S, Wu Y, Rostoks N, Ramsay L, Druka A, Stein N, Svensson J, Wanamaker S, Bozdag S, Roose M, Moscou M, Chao S, Varshney R, Szucs P, Sato K, Hayes P, Matthews D, Kleinhofs A, Muehlbauer G , DeYoung J, Marshall D, Madishetty K, Fenton R, Condamine P, Graner A, Waugh R (2009) Development and implementation of high-throughput SNP genotyping in barley. BMC Genomics 10:582 .
 • Ieviņa B, Rostoks N, Ieviņš Ģ (2009) Jūrmalas zilpodzes Eryngium maritimum L. Latvijas populācijas ģenētiskās daudzveidības analīze. Latvijas veģetācija, 18: 13 – 24
 • Kleinhofs A, Brueggeman R, Nirmala J, Zhang L, Mirlohi A, Druka A, Rostoks N, Steffenson BJ (2009) Barley stem rust resistance genes: structure and function. The Plant Genome, 2: 109-120

 • Kokare A, Legzdina L, Lammerts van Bueren E.T, (2009) Is there a need for different assortment of varieties for organic and conventional barley production in Latvia? Collected papers of the 1st IFOAM conference on organic animal and plant breeding, IFOAM, 101-108.
 • Kokare A., Legzdiņa L., Kronberga A. Miežu šķirņu raža un piemērošanās spēja konvencionālajiem un bioloģiskajiem audzēšanas apstākļiem (2009) Ražas svētki ‘ Vecauce-2009’. Zinātniskā semināra rakstu krājums, 46.-48.lpp.

 • Kronberga A., Legzdiņa L., Mežaka I., Zute S., Strazdiņa V., Bleidere M.. 2009 Using molecular markers for breeder seed production – first results. Material of the International Field Seminar in State Stende Cereal Breeding Institute, July 8 – 9, Latvia, Dižstende.
 • Kronberga A., Skrabule I. (2009) Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts 2009. gadā. Ražas svētki „Vecauce – 2009”, Latvijas Lauksaimniecības universitātei – 70, Zinātniskā semināra rakstu krājums, Vecauce 2009., 73.
 • Kronberga A., Kokare A. Ziemāju šķirņu izvēle Vidzemes Zonai. Saimnieks, 2009.g. Nr.7, 36-37.lpp.
 • Kronberga A. Augu stimulēšanai mikroviļņi un ultraskaņa. Agrotops, 2009.g. Nr. 5.
 • Kronberga A. Vai sēklas vecums ietekmē augu attīstību un ražu. Agrotops, 2009.g. Nr. 1; 22.-23.lpp.

 • Legzdina L., Mezaka I., Rostoks N., Kokare A. (2009) Perspectives of MAS in barley breeding program for organic farming. In: Proceedings of the BioExploit/Eucarpia Workshop on the role of Marker Assisted Selection in breeding varieties for organic agriculture, Wageningen, 25 -27 February 2009, 54.
 • Legzdina L., Mezaka I., Rostoks N., Kokare A. (2009) Perspectives of MAS in barley breeding program for organic farming. In: Proceedings of the BioExploit/Eucarpia Workshop on the role of Marker Assisted Selection in breeding varieties for organic agriculture, Wageningen, 25 -27 February 2009, 54.
 • Legzdiņa L. Būs jaunas vietējās kailgraudu miežu šķirnes. Agrotops 2009.g. janvāris. 16.-19.lpp.
 • Legzdiņa L. Priekuļos izveidota vasaras miežu šķirne ‘Rubiola’. Agrotops 2009.g. aprīlis.
 • Mežaka I., Legzdiņa L, Bleidere M., Rostoks N. 2009. Genotype and environment effect on barley quality traits. Material of the International Field Seminar in State Stende Cereal Breeding Institute, July 8 – 9, Latvia, Dižstende.
 • Rakcejeva T., Dukalska L., Galoburda R., Skudra L., Robezniece L., Legzdina L. (2009) Wheat bread with hull-less barley grain additive: its quality and microbiological safety. In: Proceedings of the 5th CIGR Section VI International Symposium on Food Processing, Monitoring Technology in Bioprocesses and Food Quality Management, Potsdam, Germany, 31 August – 2 September 2009, 69-74.
 • Skrabule I., Piliksere D. (2009) Augsekas ietekmes uz nodrošinājumu ar barības vielām augsnē un nezāļu izplatību izvērtējums bioloģiskajā lauksaimniecībā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2008., LLKC Ozolnieki, 72.-78.
 • Skrabule I. (2009) The evaluation and description of potato genetic resources in Latvia. Nourishing our future, 7th World potato congress, Christchurch, New Zealand, 22-25 March 2009, 60.
 • Sparinska, A, Zarina, R, Rostoks, N (2009) Diversity in Rosa rugosa x Rosa hybrida interspecific cultivars. Acta Hort 836: 111-116.
 • Skrabule I. (2009) Kartupeļu šķirnes bioloģiskajā laukā 2008. gadā. Kartupeļi 2009. Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības izdevums. 14.-15.lpp.
 • Skrabule I., Mūrniece Ī. (2009) Nākotnes kartupeļi. Agrotops, 9 (145), 25-27 lpp.
 • Skrabule I. (2009) Kartupeļu ražas uzglabāšana. Saimnieks, 9 (63), 27.-28. lpp.
 • Skrabule I. (2009) Ziemai gatavojas arī kartupelis. Agrotops, 10 (146), 26.-28. lpp.
 • Skrabule I., Tsahkna A., Kraukle A. (2009) Iespēja bioloģiskajiem zemniekiem – cietes kartupeļi. Agrotops 12 (148), 20.-22.
 • Piliksere, D. (2009) Weed population dynamics in fields with different management. 8th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control. Abstracts. Zaragoza, Spain, 29.
 • Piliksere, D. (2009) Daudzgadīgo tīruma nezāļu floras izpēte Eiropā. Latvijas Universitātes 67. zinātniskā konference. Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga, 109-110.
 • Piliksere D., (2009), Diversity of weed flora in organic crop rotation, 5th International conference „Research and conservation of biological diversity in Baltic Region” Book of abstracts, Daugavpils, 107.
 • Piliksere D. (2009) Vai herbicīdiem ir alternatīva? AgroTops 8 (144), 30-31.
 • Rostoks N (2009) Izaicinājums — perfekti gēni. Portāls Politika.LV (http://www.politika.lv/temas/vide_un_ilgtspeja/17035/)
 • Rozenberga S. 2009.g. ‘Pļavu un ganību kopšana rudenī’., ‘SAIMNIEKS Nr. 10’., 30.lpp
 • Vaivode, A. Kokare, A.(2009).g.Vai izsējas normas ietekmē hibrīdo rudzu ražu ?, žurnāls Agro Tops, Nr. 03, 20. – 22.lpp.
 • Zariņa L. (2009) Miežu audzēšanas tehnoloģijas Latvijas saimniecībās. Agrotops, 3 (139), 28-29.
 • Zariņa L. (2009) Miežu audzēšanas sīkumi. Saimnieks LV, 3 , 52-54.
 • Zariņa L 2009. Arī augsne var būt skāba. GADAGRĀMATA, 117-121.
 • Zariņa L. (2009) Vai var atļauties nemēslot kartupeļus? Agrotops,7, 24.-25. lpp.
 • Zariņa L. (2009) Rapši un biotehnoloģijas. Modificētie rapši. Saimnieks, 2009.g. Nr.6, 50.-51.lpp.
 • Atpakaļ Uz augšu
  serveris.lv e-pasts
   Admin AREI Priekuļu pētniecības centrs
  Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV4126     tel: 64130162, fakss: 64107217, e-pasts: arei@arei.lv