Sākums
 
Par mums
Kontakti
Struktūra
 
Projekti
Šķirnes
Publikācijas
Zinātnieki praksei
 
Jaunumi
Pasākumi
 
Sēklu piedāvājums
Iepirkumi
 
Jautājumi/Atbildes
 
Lapas karte
 
Publikācijas Uz sākumu  Lapas karte  Drukāt 
 Saites
  Izvēlies gadu:
  2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999  

2011
 • Bumane S., Vitjazkova M., Kokare A. (2011). Evaluation of different pea/cereal mixtures. In: Food, Feed, Fuel and Fun. Book of Abstracts of the 24th NJF Congress and 2nd Nordic feed Science Conference 2011. NJF Report, Vol 7, No 3. Sweden. p. 210.
 • Bumane S., Skrabule I., Legzdina L., Kronberga A., Murniece I., Kruma Z. (2011). Variation of substances relevant for human health in barley, triticale and potato. In: Food, Feed, Fuel and Fun. Book of Abstracts of the 24th NJF Congress and 2nd Nordic feed Science Conference 2011. NJF Report, Vol 7, No 3. Sweden. p. 211.
 • Būmane S. (2011). Vasaras jeb sējas vīķu audzēšana lapbarībai. AgroTops 01 (161), 21.-22. lpp.
 • Būmane S. (2011). Lauku pupas – pirmšķirīga lopbarība. AgroTops 02 (162), 27.-29. lpp.
 • Būmane S. (2011) Ganību airenes sēklaudzēšanas noslēpumi. AgroTops 6 (166), 23.-25. lpp.
 • Būmane S. (2011) Ganību airenes sēklaudzēšanas noslēpumi. AgroTops 7 (167), 28.-29. lpp.
 • Būmane S. (2011) Zirņu šķirņu vērtējums. Saimnieks Nr.6 (84), 41.-43. lpp.
 • Būmane S. (2011) Ķimenes – aromātiskās sēkliņas. AgroTops 11 (171), 27.-29. lpp.
 • Dimante I., Skrabule I. 2011. Potato (Solanum tuberosum L.) genetic resources – essential source of genotypical diversity for breeding of innovative potato varieties. Abstracts of the 18th Triennial Conference of the Europian Association for Potato Research, Oulu, Finland, 214.pp.
 • Kokare A., Beinarovica I., Legzdina L., Kronberga A., Strazdina V., Vīcupe Z. 2011. Estimation of diferences in plant nitrogen content under organic and conventional farming: development of selection method. ECO PB 10 years anniversary conference, Frankfurt, Organic Plant Breeding: What makes the diference?, 36-37.
 • Grauda D., Lapiņa L., Miķelsone A., Auziņa A., Bleidere M., Legzdiņa L., Kronberga A., Strazdiņa V., Kokina I., Rashal I. (2011) Optimization of anther culture method for Latvian barley, wheat and triticale breeding. Advances in Plant Biotechnology in Baltic Sea region, Abstract book, Kaunasa, Lithuania, 30-31 March 2011., 13-15.
 • Kronberga A., Skrabule I. 2011. Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts 2011. Gadā. Ražas svētki „Vecauce-2011”, zinātniskā semināra rakstu krājums, Vecauce-2011, 87.
 • Kronberga A., Legzdiņa L., Kokare A., Skrabule I. 2011. Bioloģiskajai augkopībai vajag īpašas šķirnes, Agrotops. 4 (164), 44.-45.lpp.
 • Kronberga A. (2011) Neparastāka augšanas stimulēšana. Dārza pasaule, Nr. 5 (35), 30.-31.
 • Kronberga A., Legzdiņa L., Kokare A., Skrabule I. 2011. Bioloģiskajai augkopībai vajag īpašas šķirnes, Agrotops. 4 (164), 44.-45.lpp.
 • Klavinsh K., Nakurte I., Kirhnere I., Skrabule I., Legzdiņa L., Mekss P., Namniece J., Muceniece R. 2011. Isolation and determination of cancer preventing peptide lunasin from barley flour using LC-ESI-MS, Program and abstract book NoSS 2011, Riga, Latvia, 63 pp.
 • Mežaka I., Rostoks N. 2011. Whole genome association mapping of beta-glucan content ir barley. Advances in Plant Biotechnology in Baltic Sea Region. 30-31. March, Kaunas, Lithuania, 24-26.
 • Murniece I., Kampuse S., Kruma Z., Ungure E., Skrabule I., Bumane S., Vaivode A. (2011). The comparison of Quality parameters of conventionally and organically grown potatoes. Proceedings 7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. 20-23 September 2011. Opatija, Croatia. P. 311-315.
 • Murniece I., Kampuse S., Kruma Z., Ungure E., Skrabule I., Bumane S., Vaivode A. (2011). The comparison of Quality parameters of conventionally and organically grown potatoes. In: 7th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. Book of Abstracts. 20-23 September 2011. Opatija, Croatia. P. 240.
 • Murniece I., Kruma Z., Skrabule I., Sturmovica E. 2011. The content ofcarotenoids and the colour of conventionally and organically cultivated potatoes before and after storage In: Proceedings of the 5th International conference on the quality and safety in food production chain. 19?20 September, 011. Wroclaw, Poland, p. 108.
 • Piliksere D., Strazdiņa V., Vicupe Z., Jansone Z. 2011. Cereal Breeding for organic farming: aspect of competitiveness against weeds, 3rd International Symposium on Environmental Weeds and Invasive plants, Ascona, 91.
 • Piliksere D. 2011. Konkurētspēja ar nezālēm. . AgroTops 06, 23. lpp.
 • Piliksere D. 2011. Termālā nezāļu ierobežošana. Saimnieks, jūlijs. 46.-47.lpp.
 • Rozenberga S. 2011. Baltais āboliņš - solis uz kvalitatīvām ganībām. Saimnieks, Nr.11 (89), 44
 • Ruža A., Maļecka S., Skrabule I., Vaivode A. 2011. Minerālmēslojuma normas rudziem. Agrotops. 5 (165), 20.-23.lpp.
 • Saleniece K., Nakurte I., Kļaviņš K., Kirhnere I., Mekšs P., Skrabule I., Muceniece R. 2011. Glikoalkaloīdu ? solanīna un ? hakonīna daudzums Latvijā audzētos kartupeļos. Latvijas Universitātes Raksti, 773.sēj. Medicīna, 46-55.lpp.
 • Skrabule I., Muceniece R., Kirhnere I., Nakurte I., Klavins K., Mekss P. 2011. The detection of glycoalkaloid (?-solanine and ?-chaconine) content in tubers of potato varieties, grown in organic and conventional farming systems. Abstracts of the 18th Triennial Conference of the Europian Association for Potato Research, Oulu, Finland, 138.pp.
 • Skrabule I. 2011. Kartupeļu saulainās un lietainās dienas. Saimnieks. Nr.10(88), 40.lpp.
 • Skrabule I., Mūrniece I. 2011. Kartupeļi – pārtikas produkts, Latvijas avīzes gadagrāmata 2012. 213-223.
 • Skrabule I. 2011. Miza vesela, vidus melns! Praktiskais Latvietis, 21.maijs 2011.
 • Skrabule I. 2011. Kartupeļi. Lauku Avīzes Tematiskā Avīze, 3 (192). 64.lpp.
 • Skrabule I. 2011. Labāk gādāt citu sēklu. Bumbuļu tumšošanās. Drātstārpi kartupelājā. Praktiskais Latvietis, 9. aprīlis 2011.
 • Vaivode A. (2011) Slāpekļa mēslojums un kartupeļu raža, Saimnieks. Nr 3, 42.,44. lpp
 • Vaivode A. (2011) Slāpekļa normu optimizācija rudzos, Saimnieks. Nr.3, 64.-65. lpp.
 • Zariņa, L. (2011) Intensīvās lauksaimniecības noslodze uz vidi un tās samazināšanas iespējas. "Demonstrējumi augkopībā un lopkopībā 2011", Ozolnieki, 2011., 16.-17.lpp.
 • Zariņa L. 2011. Paņēmieni kartupeļu asnošanas ierobežošanai. Agrotops.3 (163), 32.-33.lpp.
 • Zariņa L. 2011. Sējas griķi. Agrotops.5 (165), 30.-31.lpp.
 • Zariņa L. 2011. Vai pamodināji kartupeļus pirms stāīšanas? Agrotops.5 (165), 35.-36.lpp.
 • Zariņa L. 2011.Apputeksnēšana ir jāmenedžē. Agrotops 7 (167), 24-25.lpp.
 • Zariņa L. 2011. Kartupeļi bez augsnes. Agrotops 7 (167), 22.lpp.
 • Zariņa L. 2011.Kaimiņu pieredze rapšu audzešanā. Saimnieks Nr.11(89), 32-33.lpp.
 • Zariņa L. 2011. Ragainie vanagnadziņi. Saimnieks.3 (81), 40.-41.lpp.
 • Zariņa, L. (2011) Augsekas ietekme uz labību ražu. AgroTops, 9(169), 28-29.lpp
 • Zariņa, L. (2011) Laukmales nodrošina ekosistēmu servisu.AgroTops, 12 (171),23-24. lpp.
 • Zoteyeva N., Skrabule I., Carlson-Nilsson U. 2011. Tuber formation in progenies derived from two short-day dependent Mexican potato species resistant to Phytophthora infestans. Abstracts of the 18th Triennial Conference of the Europian Association for Potato Research, Oulu, Finland, 248.pp
 • Atpakaļ Uz augšu
  serveris.lv e-pasts
   Admin AREI Priekuļu pētniecības centrs
  Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV4126     tel: 64130162, fakss: 64107217, e-pasts: arei@arei.lv