Sākums
 
Par mums
Kontakti
Struktūra
 
Projekti
Šķirnes
Publikācijas
Zinātnieki praksei
 
Jaunumi
Pasākumi
 
Sēklu piedāvājums
Iepirkumi
 
Jautājumi/Atbildes
 
Lapas karte
 
Publikācijas Uz sākumu  Lapas karte  Drukāt 
 Saites
  Izvēlies gadu:
  2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999  

2012
 • Aišpure A., Kirhnere I., Nakurte I., Saleniece K., Piļipenko V., Ādlere L., Skrabule I., Muceniece R. 2012. Glikoalkaloīdu, polifenolu un flavonoīdu saturs kartupeļos. LU 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. 23.
 • Bankina B., Gaile Z., Balodis O., Kreita Dz., Katamadze M., Kronberga A., Maļecka S.. Labību un rapša slimību ierobežošanas iespējas integrētā augu aizsardzībā, (2012). Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtikam lopbarība, šķiedra un enerģija. // Zinātniski praktiskās konferences raksti. 25-28.
 • Bankina B., Kronberga A., Kokare A., Maļecka S. Tritikāles un rudzu slimībi ierobežošanas iespējas integrētā augu aizsardzībā. (2012). Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtikam lopbarība, šķiedra un enerģija. // Zinātniski praktiskās konferences raksti. 106-109.
 • Bebre G., Skrabule I. 2012. Jaunāka Priekuļos izaudzētā šķirne – ‘Gundega’. Agrotops, Nr. 2, 25.
 • Bebre G., Zariņa L. 2012. Mēslojuma ietekme uz kartupeļu kvalitāti. Kartupeļi tavam dārzam un biznesam, Ls. žurnāla Agrotops bibliotēka. 8.-9
 • Bebre G., Skrabule I. 2012. Vaboles kokos, kāpuri – kartupeļu laukos. Kartupeļi tavam dārzam un biznesam, Ls. žurnāla Agrotops bibliotēka. 26-27.
 • Beinaroviča, L. Legzdiņa ’Jumara’ potenciāls- pat 7.9 tonnas no hektāra. Agrotops, 2012. gada aprīlis, 19.-22.lpp
 • Bleidere M., Mežaka I., Legzdiņa L., Grunte I., Beinaroviča I, Rostoks N. 2012 Variation of spring barley agronomic traits significant for adaption to climate change in Latvian breeding programmes. Proc.Latvian Acad. Sci., Section B, 66, 30-35.
 • Bleidere M., Mežaka I., Legzdiņa L., Grunte I., Beinaroviča I, Rostoks N. (2012) Variation of spring barley agronomic traits significant for adaption to climate change in Latvian breeding programmes. Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”, 47.
 • Bumane S., Vitjazkova M. 2012. Zirņu šķirņu un hibrīdu saimniecisko īpašību izvērtējums. Raksti. Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija. Jelgava. 51.-55. lpp.
 • Bumane S., Kronberga A., Skrabule I., Piliksere D., Vaivode A., Liniņa A. 2012. Influence of growing technology on quality of triticale. Material of the International Scientific Conference. Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle. Organised by State Stende Cereals Breeding Institute, Latvian Society of Geneticists and Breeders, Nordic Genetic Resources Center. Talsi, Latvia. 43. lpp.
 • Bumane S., Skrabule I., Piliksere D., Vaivode A., Dimante I., Murniece I., Kruma Z. 2012. Influence of growing technology on quality of potato. Material of the International Scientific Conference. Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle. Organised by State Stende Cereals Breeding Institute, Latvian Society of Geneticists and Breeders, Nordic Genetic Resources Center. Talsi, Latvia. 44. lpp.
 • Bumane S., Legzdina L., Skrabule I., Piliksere D., Vaivode A. 2012. Influence of growing technology on quality of barley. Material of the International Scientific Conference. Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle. Organised by State Stende Cereals Breeding Institute, Latvian Society of Geneticists and Breeders, Nordic Genetic Resources Center. Talsi, Latvia. 45. lpp.
 • Būmane S. 2012. Kā iegūt augstu zirņu ražu. AgroTops 2 (174), 26.-27Carlson-Nilson U., Zoteyeva N., Reslow F. 2012. Glycoalkaloid content in potato tubers with different levels of resistance to Phythophthora infestans. Proceedings of the thirteenth EuroBlight workchop, St.Petersburg, Russia, 2011. 195-200.
 • Būmane S. 2012. Priekšnosacījumi augstu zirņu ražu iegūšanai. AgroTops 3 (175), 32.-34.
 • Būmane S., Bērziņa A. 2012. Vasaras vīķi zaļbarībai un augsnes ielabošanai. Saimnieks Nr.3 (93), 50.lpp.
 • Būmane S. 2012. Zirņi vienā laukā ar labību. AgroTops 4 (176), 22.-24.
 • Būmane S. 2012. Bīstamākie kaitēkļi stiebrzāļu sējumos. AgroTops 6 (178), 24.lpp.
 • Dimante I. 2012. Kā iegūt augstražīgu kartupeļu sēklu . Agrotops 03, 30-31. lpp.
 • Jefimova L. 2012. Kā Austrijā audzē bioloģiskos kartupeļus. Agrotops.10 (182). 22.-23.lpp.
 • Kairāns V., Skrabule I. 2012. Kartupeļu šķirņu salīdzinājums bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā. Demonstrējumi augkopībā un lopkopībā 2012., LLKC, Lauku Tīkls, Ozolnieki. 18.-20.
 • Kirhnere I., Saleniece K., Nakurte I., Aišpure A., Matvejevs J., Grantiņa V., Skrabule I., Muceniece R., Krīgere L. 2012. Glikoalkaloīdu un hlorofila saturs gaismā uzglabātos kartupeļos, Latvijas Universitātes Raksti, V. 788. 65-75
 • Kirhnere I., Matvejevs J., Grantiņa V., Kurlovičs J., Piļipenko V., Aišpure A., Nakurte I., Namniece J., Mekšs P., Legzdiņa L., Muceniece R. (2012) Peptīda lunasīna kvantitatīvās noteikšanas metožu izstrādāšana un salīdzināšana. LU 70. zinātniskās konferences medicīnas sekcijas tēžu apkopojums, 22.lpp.
 • Kokare A., Legzdiņa L., Beinaroviča I. (2012) Grain yield comparision of barley breeding lines selected under organic and conventional growing conditions. Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”, 36.
 • Kronberga A., Skrabule I. 2012. Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts ceļā uz simtgadi. Zinātniskā semināra'Ražas svētki "Vecauce-2012" rakstu krājums. 88.lpp.
 • Kronberga A., Būmane S., Piliksere D., Vaivode A. 2012. Jaunākie pētījumi par tritikāli. AgroTops 6 (178), 22.-23.lpp.
 • Kronberga A., Būmane S., Piliksere D., Vaivode A., B. Bankina 2012. Ieteikumi tritikāles audzēšanai. Saimnieks Nr.7 (97), 52.-53.lpp.
 • Kronberga A. 2012 Ko zinām par šķirņu veidiem. Agrotops. Nr.11. 26.-27.lpp.
 • Kronberga A. 2012. Grauda spēks. Latvijas Avīzes gadagrāmata 2013.214-224
 • Legzdiņa L., Beinarov iča I., Gaiķe M. 2012. Vasaras miežu šķirnes ‘Jumara’ izveidošana un raksturojums. Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtikam lopbarība, šķiedra un enerģija. Zinātniski praktiskās konferences raksti. 120.-125.
 • Legzdiņa,L., M.Bleidere, G.Ūsele, D.Vilcāne, I.Beinaroviča, I.Mežaka, Z.Jansone, N.Rostoks (2012) Phenotypic evaluation of spring barley RIL mapping populations for ?-glucans, pre-harvest sprouting and fusarium head blight. In: C.Li, G. Zhang, X. Liu (eds.) Advances in Barley Sciences: Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Springer, 269-276.
 • Legzdiņa, I.Mežaka, I.Beinaroviča, A.Kokare, G.Ūsele, D.Piliksere, N.Rostoks (2012) Variability of spring barley traits essential for organic farming in association mapping population. In: C.Li, G. Zhang, X. Liu (eds.) Advances in Barley Sciences: Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Springer, 227-234.
 • Legzdiņa, L.,M.Bleidere, G.Ūsele, D.Vilcāne, I.Beinaroviča, I.Mežaka, Z.Jansone, N.Rostoks (2012) Phenotypic evaluation of spring barley RIL mapping populations for ?-glucans, pre-harvest sprouting and fusarium head blight. The 11th International Barley Genetics Symposium: Abstract book, 132
 • .Legzdiņa, I.Mežaka, I.Beinaroviča, A.Kokare, G.Ūsele, N.Rostoks (2012) Variability of spring barley traits essential for organic farming in association mapping population. The 11th International Barley Genetics Symposium: Abstract book, 107.
 • Legzdiņa. Priekuļos izveidota kailgraudu miežu šķirne ‘Irbe’. Saimnieks, 2012.g. marts, 48.-49.lpp
 • Maļecka S., Skrabule I., Vaivode A., Ruža A. 2012. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz barības vielu izmantošanas rādītājiem rudziem. Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtikam lopbarība, šķiedra un enerģija. Zinātniski praktiskās konferences raksti. 78-81.
 • Maļecka S., Skrabule I., Vaivode A., Ruža A. 2012. Minerālmēslojuma maksimālo normu noteikšana ziemas rudziem. Saimnieks. Nr.4 (94). 52-54
 • Mezaka I., Legzdina L., Waugh R., Close T.J., Rostoks N. (2012) Genetic diversity in Latvian spring barley association mapping population. In: C.Li, G. Zhang, X. Liu (eds.) Advances in Barley Sciences: Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Springer, 17-23.
 • Mežaka I., Vilcāne D., Ūsele G., Skrabule I., Rostoks N. 2012. First results of marker assisted selection of Latvian potato breeding material for resistance to potato cyst nematode Globodera rostochinensis, Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”.
 • Moushib Ali A., L.I., Lenman M., Levander F., Olsson K., Carlson-Nilson U., Zoteyeva N., Liljeroth E., Andreasson E. 2012. Paranoid potato phytophthora-resistant genotype shows constitutively activated defense. Plant Signaling and Behaviour, V.7
 • Muceniece, I.Kirhnere, I.Nakurte, A.Kronberga, A.Kokare, V.Strazdina, Z.Vicupe, M.Bleidere, L.Legzdina. Content of lunasin in grain of different cereal species. Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”, 56-57
 • Murniece I., Kruma Z., Skrabule I. 2012. Carotenoids and colour before and after storage of organically and conventionally cultivated potato genotypes in Latvia. World Academy of science, Engineering and Technology, 67, 1201.-1205
 • Nakurte I., Klavins K., Kirhnere I., Namniece J., Adlere L., Matvejevs J., Kronberga A., Kokare A., Strazdina V., Legzdina L., Muceniece R. (2012) Discovery of lunasin peptide in triticale (X Triticosecale Wittmack). Journal of Cereal Science, 56, 510-514.
 • Ošmane B., Rozenberga S. 2012. Zālāji kvalitatīvas lopbarības gatavošanā. AgroTops 3 (175), 52.-53.
 • Piliksere D., Strazdina V., Vicupe Z., Jansone Z., Legzdina L., Beinarovica I., Kronberga A. (2012). Cereal breeding for organic farming: crop traits related with competitiveness against weeds. Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”, Talsi, Latvia, May 30 – June 1, 2012; 24.
 • Piliksere, D. (2012) Augsekas ietekme uz lauku nezāļainību. AgroTops, 5 (177), 22.-23. lpp.
 • Rostoks N., Mezaka I., Legzdina L. (2012) Genetic diversity in Latvian spring barley association mapping population. The 11th International Barley Genetics Symposium: Abstract book, 23.
 • Rozenberga S. 2012. Lai iesētais zālājs neliktu vilties. AgroTops 3 (175), 26.-28
 • Ruņgis, D., Gaile, I., Veinberga, I., Zute, S., Strazdiņa, V., Bleidere, M., Kronberga, A. (2012) Use of DNA markers for cereal line uniformity assessment. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences 66 (1-2), pp. 21-25. ISSN 1407009X
 • Ruža A., Skrabule I., Maļecka S., Kreita Dz., Gaile Z., Balodis O., Vaivode A., Katamadze M. 2012. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz barības vielu izmantošamas rādītājiem laukaugiem. Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtikam lopbarība, šķiedra un enerģija. Zinātniski praktiskās konferences raksti. 29-32.
 • Skrabule I., Vaivode A., Ruža A. 2012. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz barības vielu izmantošanas rādītājiem kartupeļiem. Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtikam lopbarība, šķiedra un enerģija. Zinātniski praktiskās konferences raksti. 90-93.
 • Skrabule I., Zoteyeva N., Mezaka I., Vilcane D., Usele G. 2012. The adaptation of MAS for late blight resistance evaluation of potato breeding material. Proceedings of the thirteenth EuroBlight workchop, St.Petersburg, Russia, 2011. 179-186.
 • Skrabule I., Bumane S., Piliksere D., Vaivode A., Dimante I, Murniece I., Kruma Z. 2012. „Yield quality of potato as affected by cropping system”. NJF seminar 457 Sustainable Agriculture in the Baltic See Region with focus on climate change. NJF Report, V.8, Nr.7, 74.
 • Skrabule I. 2012. Kartupeļi bioloģiskajā lauksaimniecībā. Demonstrējumi augkopībā un lopkopībā 2012., LLKC, Lauku Tīkls, Ozolnieki. 14.-18.
 • .Skrabule I., Būmane S., Mūrniece I., Muceniece R. 2012. Kartupeļi - arī vitamīnu avots! Saimnieks, Nr.12 (90), 29.-30.
 • Skrabule I. 2012. Kartupeļi gatavojas doties uz dārzu. Dārza pasaule, aprīlis, 146. 33.-35. lpp
 • Skrabule I. 2012. Agrotehnika augstu kartupeļu ražu iegūšanai. Kartupeļi tavam dārzam un biznesam, Ls. žurnāla Agrotops bibliotēka. 6-8.
 • .Skrabule I. 2012. Kartupeļu bumbuļu rūsainība. Kartupeļi tavam dārzam un biznesam, Ls. žurnāla Agrotops bibliotēka. 24.
 • Skrabule I., Ūsele G. 2012. Bīstams kaitēklis – kartupeļu cistu nematode. Kartupeļi tavam dārzam un biznesam, Ls. žurnāla Agrotops bibliotēka. 27-29.
 • Skrabule I. 2012. Kā sagatavot kartupeli ziemai. Kartupeļi tavam dārzam un biznesam, Ls. žurnāla Agrotops bibliotēka. 38-41.
 • Skabule I. 2012. Kartupeļu ražošanas perspektīvas. Kartupeļi tavam dārzam un biznesam, Ls. žurnāla Agrotops bibliotēka. 48.
 • Skrabule I. 2012. Kā auguši kartupeļi šovasar? Agrotops, Nr.9 (181), 30.-31Strazdiņa,V., I.Beinaroviča, L.Legzdiņa, A.Kronberga 2012 Are there any advantages of genetically diverse material in cereal breeding programs for organic farming? Proc.Latvian Acad. Sci., Section B, 66, 152-162.
 • Strazdiņa V., Beinaroviča I., Legzdiņa L. (2012) Are there any advantages of genetically diverse material in barley and wheat breeding programms for organic farming? Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”, 37-38
 • Strazdiņa V., Beinaroviča I., Legzdiņa L. 2012 Use of genetic diversity in breeding programms for organic farming. Plant Breeding for Future Generations: Proceedings of the 19th EUCARPIA General Congress, 447.
 • Ūsele G., Legzdiņa L. (2012) Net blotch and powdery mildew of spring barley under organic and conventional farming systems and factors influencing disease severity. Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”, 64.
 • Ūsele G. 2012. Augu seka un laukaugu slimības. Agrotops 5 (177).24.
 • Ūsele G. 2012. Vārpu fuzarioze: simptomi, izraisītāji un saimniekaugu izturība. Saimnieks, marts, 2 (92).
 • Vaivode A., Skrabule I., Ruža A. 2012. Slāpekļa mēslojuma norma kartupeļiem. Saimnieks, Nr.3 (93), 54-56
 • Zarina L. 2012. Density of earthwarms in soil depending crop rotation. NJF Report, Vol 8,No 2, year 2012..Abstracts of the NJF seminar No 449 Biotic soil factors and plant growth. Uppsala, 15-16 March 2012, p 33.
 • Zariņa L. 2012. Kā labāk izmantot vircu. Saimnieks.12 (90), 35-36.lpp.
 • Zariņa L. 2012. Emisiju samazināšanas iespējas vircai. Saimnieks.1 (91), 52-53.lpp.
 • Zariņa L. 2012. Vai augseka ietekmē rudzu graudu tilpummasu? Agrotops 8 (180).
 • Zariņa L. 2012. Pamodināji kartupeļus pirms stādīšanas? Kartupeļi tavam dārzam un biznesam, Ls. žurnāla Agrotops bibliotēka. 12.-13.
 • Zariņa L. 2012. Paņemieni kartupeļu asnošanas ierobežošanai. Kartupeļi tavam dārzam un biznesam, Ls. žurnāla Agrotops bibliotēka. 42.-43.
 • Zoteyeva N., Chrzanowska M., Flis B., Zimnoch-Guzowska E. 2012. Resistance to pathogens of the potato accessions from the collection of N.I.Vavilov Institute of Plant Industry (VIR), American Journal of Potato Research, 89, 277-29. DOI 10 1007/s12230-012-9252-5.
 • Zoteyeva N. 2012. Assesment of foliar and tuber resistance in Solanum neoantipoviczii BUK. X S.Phureja Juz. Et Buk. Hybrid population usding different isolates of Phythophthora infestans. Proceedings of the thirteenth EuroBlight workchop, St.Petersburg, Russia, 2011. 173-177.
 • Atpakaļ Uz augšu
  serveris.lv e-pasts
   Admin AREI Priekuļu pētniecības centrs
  Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV4126     tel: 64130162, fakss: 64107217, e-pasts: arei@arei.lv