Sākums
 
Par mums
Kontakti
Struktūra
 
Projekti
Šķirnes
Publikācijas
Zinātnieki praksei
 
Jaunumi
Pasākumi
 
Sēklu piedāvājums
Iepirkumi
 
Jautājumi/Atbildes
 
Lapas karte
 
Publikācijas Uz sākumu  Lapas karte  Drukāt 
 Saites
  Izvēlies gadu:
  2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999  

2013
 • Adamovičs A., Bumane S., Gulbe I. 2013. Optimization of mineral nutrition for perenial ryegrass seed production. The role of grasslands in a green future, Treats and perspectives in less favoured areas. Proceedings of the 17th symposium of the European Grassland Federation, Akureyri, Iceland, 132-134
 • Bankina, B., Kronberga, A., Kokare, A., Maļecka, S., & Bimšteine, G. (2013). Development of Rye Leaf Diseases and Possibilities for Their Control. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 67(3), 259–263. doi:10.2478/prolas-2013-0045.Bebre G.,
 • Beinaroviča I., Legzdiņa L. 2013.Evaluation results of genitically diverse spring barley material under organic and conventional organic farming sistems.Crop breeding and managment for environmentally friendly farming: Research results and achievments, programme and abstracts, Priekuli, 25
 • Beinaroviča I., Gaiķe M. 2013. Kā selekcija izmainījusi miežu šķirnes. Agrotops, Nr.10, 26-27 lpp
 • Bumane S., Adamovičs A. 2013. Evolutions of fertility levels for perennial ryegrass seed production. Programme and abstracts, International Conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements”, June 4-6, 2013, Priekuli, Latvia, 70
 • Bumane S., Vitjažkova M. 2013. Evaluation of pea varieties and hybrid lines in Priekuli. Programme and abstracts, International Conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements”, June 4-6, 2013, Priekuli, Latvia, 49
 • Būmane S. 2013. Kas ir cukurzirņi? Agrotops, 6 (190
 • Būmane S. 2013. Jauna zirņu šķirne 'Lāsma' Saimnieks. 7 (109) 54-56
 • Būmane S. 2013. Zirņu kulšanas smalkumi. Agrotops Nr 8, (192)
 • Dimante I. 2013. Kartupeļu izlases sēklas (minibumbuļu) audzēšanas izvērtējums Valsts Priekuļu LSI. Ražas svētki "Vecauce 2013".Lauksaimniecības augstākajai izglītībai Latvijā - 150. Zinātniskā semināra rakstu krājums.Jelgava, LLU,2013.-37.-40.lpp
 • Dimante I., Serafinovica S., Skrabule I., Tsahkna A., Hansons A. Baltic Organic Potato for the World Markets (BALTORGPOTATO) – increasing of economic competitiveness of stakeholders involved in organic potato food production chain. Proceedings 2nd international symposium on agronomy and physiology of potato (ed. H. Součkova). 15.09.-19.09.2013. Prague, Czech Republic. p 213 (Abstract). ISBN 978-80-86940-52-6
 • Gaiķe M., Skrabule I., Kronberga A., Gaiķe V. 2013 State Priekuli Plant Breeding Institute – a century oagricultural research and plant breeding, Proceedings of the Latvian Academy of Science, section B: natural, exact and applied sciences. V.67, Nr.3, 285-295.
 • Gailīte A., Būmane S., Gaile A., Runģis D. 2013. Evaluation, characterisation and utilisation of Latvian pea (Pisum sativum L.) genetic resources, In: Book of abstracts European Plant genetic Resources Conference ‘Pre-breeding –fishing the gene pool’. 100. pp.
 • Gailīte A., Gaile A., Gaile I., Voronova A.,Veinberga I., Kokare A., Ruņģis D Genotypic Assessment of the Latvian Rye (Secale Cereale L.) Collection Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. Volume 67, Issue 3, Pages 264–267, ISSN (Print) 1407-009X, DOI: 10.2478/prolas-2013-0046
 • Gadsimts lauksaimniecības pētījumos un selekcijā, 2013. 95.lpp.red. Skrabule I., ISBN 978-9934-8039-1-8
 • Ignatovičs V., Kairāns V., Skrabule I. 2013. Kartupeļu šķirņu salīdzinājums bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā. Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai, zinātniski praktiskās konferences raksti, 217.- 219
 • Kokare A., Legzdiņa L., Beinaroviča I. 2013. "Comparison of spring barley (hordeum vulgare l.) selection results under organic and conventional farming conditions" International Conference "Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements" June 4-6, 2013 Priekuli, Latvia, 29.
 • Kokare A., Legzdina L., Beinaroviča I., Bleidere M., Gaile Z. 2013. Spring barley traits associated to nitrogen use efficiency under organic conditions. Breeding for nutrient efficiency, Joint meeting of EUCARPIA section Organic and low input agriculture and EU NUE-CROPs project, Gottingen, Germany, 24-26.september 2013. Conference booklet. 42
 • Kokare „Rudzu šķirņu novērtējums” Agrotops Nr 8, augusts 24.-25
 • Kolodinska Brantestam A., Legzdiņa L., von Bothmer R., Rashal I. (2013) Characterisation of agronomical performance of Baltic spring barley material. In: International Conference “Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements” June 4-6, Priekuli, Latvia, Programme and Abstracts, p. 26
 • Kronberga, A., Legzdiņa, L., Strazdiņa, V., & Vicupe, Z. (2013). Comparison o Selection Results in Organic and Conventional Environments for Winter Triticale. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 67(3), 268–271. doi:10.2478/prolas-2013-0047
 • Kronberga A., Legzdina L, Skrabule I., Piliksere D., Bumane S., Vaivode A., Muceniece R. (2013) ‘Nutritional value of triticale in gowing conditions of Latvia’. Program and abstract book 8.th International Triticale Symposium, June 10-14th, 2013, Ghent, Belgium, p.49.
 • Kronberga A., Legzdiņa L., Skrabule I., Piliksere D., Būmane S., Vaivode A., Mūrniece I., Krūma Z., Ivdre E., Jure M. Nutritional value of Latvian Origin triticale, barley and potato. In: Book of abstracts European Plant genetic Resources Conference ‘Pre-breeding –fishing the gene pool’. 2013, 125 pp
 • Kronberga A., Piliksere D., Vaivode A., Būmane S. 2013. Tritikāles graudu kvalitāte dažādās saimniekošanas sistēmās. Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes), Rakstu krājums,198.-201
 • Kronberga A., Skrabule I., Kokare A., Rostoks N., Strazdiņa V., Legzdiņa L. 2013. Selekcija videi draudzīgai lauksaimniecībai. Agrotops, Nr.10 (194), 28.-29.
 • Kronberga A. 2013. Ziemas tritikāles novērtējums 2012.gadā. Agrotops, Nr. 6, 32.lpp
 • Legzdiņa L., Strazdiņa V., Beinaroviča I. (2013) Effect of genotype and farming system on content of mineral elements in organically and conventionally grown cereals. In: International Conference “Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements” June 4-6, Priekuli, Latvia, Programme and Abstracts, p. 60.
 • Legzdiņa L. Aktuālas augu pazīmes jaunu miežu šķirņu veidošanā. Agrotops, 2013.gada marts, 26.-28.lpp
 • Missa I., Zariņa L. Bioloģiski aktīvo preparātu lietošanas pamatojums dārzeņu stā'dijumos bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā. Demonstrējumi augkopībā 2013. 57-66.
 • MurnieceI., Kruma Z., Skrabule I., Vaivode A. 2013. Carotenoids and phenols of organically and conventionally cultivated potato varieties. International Journal oc chemical engineering and applications, vol.4, Nr.5, 342-348. Chemical Abstracts Services (CAS), Ulrich's Periodicals Directory, CABI, DOAJ, Electronic Journals Library
 • Mūrniece I., Krūma Z., Skrabule I., Vaivode A. 2013. Carotenoids and phenols of organically and conventionally cultivated potato genotypes. Crop breeding and managment for environmentally friendly farming: Research results and achievements, programme and abstracts, Priekuli, 61
 • Mūrniece I., Krūma Z., Skrabule I., Vaivode A. 2013. Carotenoids and phenols of organically and conventionally cultivated potato genotypes. Crop breeding and managment for environmentally friendly farming: Research results and achievements, programme and abstracts, Priekuli, 61
 • Nakurte I., Kirhnere I., Namniece J., Saleniece K., Krigere L., Mekss P., Vicupe Z., Bleidere M., Legzdina L., Muceniece R. (2013) Detection of the lunasin peptide in oats (Avena sativa L). Journal of Cereal Science, 57, 319-324
 • Namniece J., Nakurte I., Riekstina U., Legzdina L., Muceniece R. Identification of structure of peptide lunasin isolated from oats. In: International Conference “Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements” June 4-6, Priekuli, Latvia, Programme and Abstracts, p. 51.
 • Piliksere, D., Strazdiņa, V., Vīcupe, Z., Jansone, Z., Legzdiņa, L., Beinaroviča, I., & Kronberga, A. (2013). Cereal Breeding for Organic Farming: Crop Traits Related with Competitiveness Against Weeds. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 67(3), 272–276. doi:10.2478/prolas-2013-0048 .
 • Piliksere D., Zarina L. 2013. Weed management issues in environmentally friendly cropping systems. Programme and abstracts, International Conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements”, June 4-6, 2013, Priekuli, Latvia, 35
 • Piliksere D. 2013. Videi draudzīga graudkopība – konkurētspējīgas šķirnes izvēle. Saimnieks. Nr. 3 (105), 56.,58.lpp
 • Piliksere D. 2013. Videi draudzīga graudkopība – konkurētspējīgas šķirnes izvēle (1. turpinājums). Saimnieks. Nr. 4 (106), 54.,56.lpp.
 • Piliksere D. 2013. Videi draudzīga graudkopība – konkurētspējīgas šķirnes izvēle (2. turpinājums). Saimnieks. Nr. 5 (107), 56.-57.lpp
 • Ruža A., Skrabule I., Vaivode A. 2013. Influence of nitrogen on potato productivity and nutrient use efficiency. Proceedings of the Latvian Academy of Science, section B: natural, exact and applied sciences. V.67, Nr.3, 247-253.
 • Ruža A., Skrabule I., Vaivode A. 2013. The influence of nitrogen on indicators of nutrient use for potato. Crop breeding and managment for environmentally friendly farming: Research results and achievments, programme and abstracts, Priekuli, 74
 • Ruža A., Kreita D., Katamadze M., Skrabule I., Vaivode A., Maļecka S. 2013. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz augu barības vielu izmantošanas rādītājiem vasaras miežiem. Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai, zinātniski praktiskās konferences raksti, 56.-60
 • Skrabule I., Bebre G. 2013. Development of potato varieties in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Science, section B: natural, exact and applied sciences. V.67, Nr.3, 296-301.
 • Skrabule I., Muceniece R., Kirhnere I. 2013. Evaluation of vitamins and glycoalkaloids in potato genotypes grown under organic and conventional farming systems. Potatp research, V 56, Nr.3, (DOI 10.1007/s11540-013-9242-0) ISSN 0014-3065
 • Skrabule I., Vaivode A., Piliksere D., Būmane S., Dimante I., Mūrniece I., Krūma Z. 2013. Nutritional quality of potatoes depending on farming system. Proceedings 2nd international symposium on agronomy and physiology of potato (ed. H. Součkova). 15.09.-19.09.2013. Prague, Czech Republic. pp 91-97. ISBN 978-80-86940-52-6
 • Skrabule I., Bumane S., Piliksere D., Vaivode A., Dimante I., Murniece I., Kruma Z. 2013. Quality traits of potato genotypes grown in different cropping systems. Book of abstracts EAPR and EUCARPIA congress „The challenges of improving both quality and resistance to biotic and abiotic stresses in potato”. 30.06-4.07.Heviz, Hungary, p.22
 • Skrabule I., Vaivode A., Piliksere D., Būmane S., Dimante I., Mūrniece I., Krūma Z. 2013. The content of relevant substances to human health in tubers of potato varieties with different flesh colour. Crop breeding and managment for environmentally friendly farming: Research results and achievments, programme and abstracts, Priekuli, 63
 • Skrabule I., Būmane S., Piliksere D., Vaivode A., Dimante I., Mūrniece I., Krūma Z. 2013. Audzēšanas tehnoloģiju ietekme uz kartupeļu ražas kvalitāti. Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai, zinātniski praktiskās konferences raksti, 60.-64
 • Skrabule I. Bebre G., Gaiķe M., Kronberga A., Gaiķe V. 2013. State Priekuli Plant Breeding Institute - the century of agriculture research and plant breeding. Programme and abstracts, International Conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements”, June 4-6, 2013, Priekuli, Latvia, 21
 • Skrabule I., Būmane S., Piliksere D., Vaivode A., Dimante I., Mūrniece I., Krūma Z. 2013. Audzēšanas tehnoloģiju ietekme uz kartupeļu bumbuļu kvalitāti. Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes), Rakstu krājums, 202.-206
 • Skrabule I. Kronberga A. 2013. Gadsimts lauksaimniecības pētījumos un selekcijā. Ražas svētki „Vecauce 2013”, Lauksaimniecības augstākajai izglītībai Latvijā – 150, zinātniskā semināra rakstu krājums. 90.
 • Skrabule I., Kronberga A. 2013. Valsts Priekuļu Laukaugu selekcijas institūtam 100. gadskārta. Saimnieks, Nr. 3 (105), 54.-55
 • Skrabule I. 2013. Kartupeļu aizsardzība pret augsnes patogēniem. Agrotops, Nr.4 (188), 34.-35.
 • Skrabule I. 2013. Kartupeļi integrētajā saimniekošanā. Agrotops, Nr.9 (193), 28.-30.
 • Skrabule I. 2013. Kartupeļu raža šoruden. Agrotops, Nr.11 (195), 32.-33.
 • Skrabule I. 2013. Kartupeļu aizsardzība pret augsnes patogēniem. Agrotops, Nr.4 (188), 34.-35
 • Usele G., Legzdina L., Beinarovica I. (2011) Screening results of diverse spring barley (Hordeum vulgare L.) varieties and breeding lines for resistance to Fusarium Head Blight. Plant Breeding and Seed Science, 64, 147–152. Versita (iepriekš nav bijis iekļauts atskaitēs)
 • Ūsele G., Beinaroviča I., Mežaka I., Legzdiņa L. (2013) Evaluation of spring barley screening methods for Fusarium head blight resistance breeding. Zemdirbyste-Agriculture, 100, 317?324.
 • Ūsele G., Legzdiņa L., Beinarovica I. (2013) Adaptation of spring barley screening method under field conditions for Fusarium head blight resistance breeding. In: International Conference “Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements” June 4-6, Priekuli, Latvia, Programme and Abstracts, p. 56
 • Vaivode A. 2013. Vasaras rapšu šķirnes un tehnoloģijas – pētījumi Priekuļos. Saimnieks 2 (104) 62-64
 • Vilcāne D., Ūsele G., Skrabule I., Mežaka I., Rostoks N. 2013. Evaluation of molecular markers foe use in marker assisted selection of Latvian potato breeding material to resistance to potato cyst nematode (Globodera rostochinensis). Crop breeding and managment for environmentally friendly farming: Research results and achievements, programme and abstracts, Priekuli, 57
 • Zariņa L., Piliksere D. 2013 The effect of crop sequence on soil fertility, biodiversity and on crops yield and quality. Programme and abstracts, International Conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements”, June 4-6, 2013, Priekuli, Latvia, 77
 • Zariņa L. 2013. Improvement of field crop managment throught development of agrotechnical measures. Programme and abstracts, International Conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements”, June 4-6, 2013, Priekuli, Latvia, 76
 • Zariņa L. 2013. Uztvērējaugu audzēšana ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošināšanai.Demonstrējumi augkopībā 2013. 47-49
 • Zariņa L. 2013. Par bioloģiski aktīvo preparātu lietošanu augu aizsardzībā. Demonstrējumi augkopībā 2013. 54-56
 • Zariņa L. 2013. Humusvielas un to pielietošanas efektivitāte.Saimnieks.2 (104), 48-50.lpp.
 • Zariņa L. 2013. Stādījumu biezība un kartupeļu raža. Saimnieks 4 (106), 75-76
 • Zoteyeva N., Mezaka I., Carlson-Nilsson U., Vilcane D., Skrabule I., Rostoks N. 2013. Molecular assessment of potato plant material with resistance to late blight and to Potato virus Y. Book of abstracts EAPR and EUCARPIA congress „The challenges of improving both quality and resistance to biotic and abiotic stresses in potato”. 30.06-4.07.Heviz, Hungary, p.42
 • Atpakaļ Uz augšu
  serveris.lv e-pasts
   Admin AREI Priekuļu pētniecības centrs
  Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV4126     tel: 64130162, fakss: 64107217, e-pasts: arei@arei.lv