Sākums
 
Par mums
Kontakti
Struktūra
 
Projekti
Šķirnes
Publikācijas
Zinātnieki praksei
 
Jaunumi
Pasākumi
 
Sēklu piedāvājums
Iepirkumi
 
Jautājumi/Atbildes
 
Lapas karte
 
Jaunumi Uz sākumu  Lapas karte  Drukāt 
 Saites
 [ Arhīvā - 62 ]
Izmēģinājumu skate Ievietots:
12.07.2017.

11. jūlijā institūtā notika ikgadējā izmēģinājumu skate. Saskaņā ar tās programmu viesi tika iepazīstināti gan ar paveikto 2016. gadā, gan ar plāniem tuvākajā nākotnē.

Dienas kārtībā galvenie ziņojumi bija:

Agroresursu un ekonomikas institūta pirmais darbības gads, ZP priekšsēdētāja Dr.oec. Ligita Melece.

Priekuļu pētniecības centra aktualitātes 2016.-2017. gadā, Dr.agr. Arta Kronberga.

Anatomiskās, morfoloģiskās un fizioloģiskās izmaiņas kukurūzai (Zea maiys L.) un lauka pupām (Vicia faba L.) cinka ietekmē, Mg.biol. Lāsmas Rābante.

Centrbēdzes minerālmēslu izkliedētāju darba kvalitāte, Bc.Artūrs Lozbergs.

Ar izmēģinājumu laukiem iepzīstināja AREI Priekuļu pētniecības centra Agroekoloģijas daļas vadītāja Dr.agr. Līvija Zariņa un Selekcijas un ģenētikas daļas vadītāja Dr.agr. Arta Kronberga.

Lauku diena 2017 Ievietots:
11.07.2017.

Šogad Lauku diena tika iekļauta Novada svētku programmā. Tās apmeklētājiem bija iespēja izvēlēties divu veidu maršrutus: padziļināto, kurā akcents tika likts uz izmēģinājumiem bioloģiskajā laukā un īsajā maršŗutā, kurā interesenti varēja iepazīties ar laukaugu šķirnēm.Ar projektu PRODIVA un Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos sīkāk iepazīstināja to vadītāja Dr.agr. L. Zariņa, ar projekta EUROLEGUME izmēģinājumiem- Dr.agr. A.Kronberga un Dr.agr. L. Zariņa, bet par pētījumiem par šķirņu un populāciju maisījumiem- Mg. I. Ločmele.

Starptautiska konference “Bioloģiski rītdienas pārtikas sistēmai” Ievietots:
05.07.2017.

Š.g. 19.-21. jūnijā Somijā, Mikkeli universitātē, notika Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnes asociācijas (NJF) un Somijas bioloģiskās lauksaimniecības institūta organizēta starptautiska konference “Bioloģiski rītdienas pārtikas sistēmai” (Organics for tomorrow’s food systems). Tajā, prezentējot ERA-NET Core Organic PLUS projekta PRODIVA un 7. IP projekta EUROLEGUME ietvaros veikto pētījumu rezultātus, piedalījās vadošā pētniece Līvija Zariņa uzstājoties ar mutisko ziņojumu “Pasējas augu potenciāls nezāļu ierobežošanā bioloģiskajā lauksaimniecībā” (Potential of cover crops for weed management in organic cropping) un stenda ziņojumu “Zirņu genotipa un vides mijiedarbība bioloģiskajās augkopības sistēmās” (Genotype and environment interaction on field pea cultivars in organic cropping system). Savukārt, stenda ziņojumu par auzu šķirnēm "Evaluation of different oat varieties to identify prospective breeding lines for organic agriculture" sniedza vadošā pētniece Sanita Zute.

Konferencē piedalījās ap 90 zinātnieki no 13 valstīm.

Ziņojumu skatīt šeit.

Par prezentēto tēmu sagatavots arī īsais raksts, kas pieejams elektroniskajā vidē šeit http://orgprints.org/31760/1/NJF Seminar 495. 4th organic Conference Organics for tomorrow's food systems. Proceedings.pdf

Par PRODIVA rezultātiem pie sadarbības partnera Ievietots:
06.06.2017.

Semināra dalībnieki rudzu 'Kaupo' laukā6. jūnijā z/s ”Ķelmēni” notika seminārs Nezāļu ierobežošanas iespējas graudaugu sējumos bioloģiskajā lauksaimniecībā, un tajā vadošā pētniece Līvija Zariņa iepazīstināja ar jaunāko nezāļu ierobežošanā strādājot saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Sadarbojoties sešām Ziemeļeiropas valstīm projekta PRODIVA (Augu daudzveidības un nezāles) ietvaros apkopota šo valstu labākā pieredze. Seminārā varēja iepazīties ar daļu no šī apkopojuma.

Seminārā par nezāļu ierobežošanas paņēmieniem kultūraugu sējumos un nezāļainības vērtēšanā, saimniekojot bioloģiski ar fundamentālo zināšanu bāzi dalījās LLU asoc.prof.Dzidra Kreišmane, bet saimniecības īpašnieks Juris Paulovičš un agronome Inta Serģe, kopā ar Gulbenes KB augkopības konsultanti Ingrīdu Steinbergu demonstrēja ecēšanas reižu ietekmi uz vasarāju labību nezāļainību.


 [ Arhīvā - 62 ]

Atpakaļ Uz augšu
serveris.lv e-pasts
 Admin AREI Priekuļu pētniecības centrs
Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV4126     tel: 64130162, fakss: 64107217, e-pasts: arei@arei.lv