Kontakti

Latvijas lauksaimniecības universitāte
Atvasināta publiska persona
AGRORESURSU UN
    EKONOMIKAS INSTITŪTS
Zinātnes iela 2
Priekuļi, Priekuļu pagasts
Priekuļu novads LV 4126
tālrunis:+371 64130162
fakss:+371 64107217
E-pasts:arei [et]arei

Pieņemšanas un darba laiki:
Darbdienās 800 – 1700
Pusdienu pārtraukums 1200 – 1300
Darba laiks ir arī apmeklētāju pieņemšanas laiks, iepriekš sazinoties un vienojoties par pieņemšanas laiku pa norādīto kontakttālruni

Direktors p.i.    Viktorija Zaļūksne
PC vadītājs
Varis Dedumets+371 29151606
Kartupeļu selekcija
Dr.agr. Ilze Skrabule+371 26365268
Miežu selekcija
Dr.agr. Linda Legzdiņa+371 29363015
Rudzu selekcija
M.Sc Aina Kokare+371 29157335
Tritikāles selekcija
Dr.agr. Arta Kronberga+371 26162194
Zirņu selekcija
Agrotehniskie pētījumi
Dr.agr. Līvija Zariņa+371 28377052
Bioloģiskā lauksaimniecība
Kartupeļu atveseļošanas laboratorija
Mg. Ilze Dimante +371 28605145
Augu biotehnoloģijas un kvalitātes laboratorija
Dr.sc.ing Ināra-Helēna Konošonoka+371 26575809
Bioekonomika
Dr.oec. Sallija Ceriņa+371 26528261
SĒKLAUDZĒŠANA
Kartupeļi - Ieva Lozberga    +371 26406167
Labības un zālaugi - Mg. Ilona Alekse +371 25674489
Graudaugu un zālāju sēklu noliktavas pārzine
agronome Aija Bērziņa+371 29426114

www.priekuliselekcija.gov.lv © Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts