Šķirnes

Atsevišķā augsekā uzsākta bioloģiskā sēklas materiāla audzēšana kartupeļiem, miežiem, auzām, rudziem.

www.priekuliselekcija.gov.lv © Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts