Pasākumi

13. marts 2015.
• Jaunās sezonas ieskaņas seminārs 'Zinātnieki praktiķiem'

Programma:

10.30 Reģistrācija, kafija

11.00 Semināra atklāšana un informācija par galvenajiem pētījumu virzieniem VPLSI (direktore A.Kronberga)

11.30 – 12.00 Lupīnas, lauka pupu un zirņu audzēšanas potenciāls (Vadošā pētniece L. Zariņa)

12.00- 12.30 Pākšaugu ražas kvalitātes pētījumu rezultāti 2014.gadā (Vadošā pētniece I.H. Konošonoka)

12.30- 12.50 Tīrumu nezāļainības izvērtējums Vidzemes reģionā (pētniece D. Piliksere)

12.50- 13.20 Vējauzas izplatiba un ierobežošanas iespējas (S.Zute- Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta vadošā pētniece)

13.20. -13.30 Dotnuvas projektai piedāvāto šķirņu audzēšanas rezultāti Vidzemes reģionā (M. Plūme- agronome)

13.30 … diskusijas, degustācija, laukaugu šķirņu izstāde:

- ziemāju potenciālā raža un to ietekmējošie faktori (A.Kronberga, S.Zute, A.Kokare, L.Zariņa)

- par sēklas piedāvājumu jaunajai sezonai (A. Bērziņa, S. Zute)www.priekuliselekcija.gov.lv © Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts