Sēklu piedāvājums

NAV DATU!


Uzziņām
  Kartupeļi - Lāsma Jefimova +371 26406167lasma.jefimova@arei.lv
  Labības un zālaugi -
      noliktavas pārzine Aija Bērziņa+371 29426114aija.berzina@arei.lv
      agronome Nelda Venta+371 25674489nelda.venta@arei.lv
www.priekuliselekcija.gov.lv © Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts