Sākums
 
Par mums
Kontakti
Struktūra
 
Projekti
Šķirnes
Publikācijas
Zinātnieki praksei
 
Jaunumi
Pasākumi
 
Sēklu piedāvājums
Iepirkumi
 
Jautājumi/Atbildes
 
Lapas karte
 
Jaunumi Uz sākumu  Lapas karte  Drukāt 
 Saites
 [ Jaunākie raksti 1 ]     Arhīva lapas:    1    2    3    4    5    6    7
CATCH POLLUTION partneru sanāksme Ievietots:
08.08.2017.

10.augustā notika Interreg V-A Latvija–Lietuva Programmas 2014-2020 projekta CATCH POLLUTION  “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe-baseinu piesārņojuma mazināšanai“ partneru 2. sanāksme. Programmā paredzētas partneru atskaites par paveikto pirmajos četros mēnešos un par aktualitātēm turpmākajos divos mēnešos, kad noslēdzas projekta pirmais pārskata periods.

Seminārs- pākšaugu lauku diena Stendē Ievietots:
08.08.2017.

31.jūlijā AREI Stendes pētniecības centrā interesenti tika aicināti iepazīties ar ZM atbalstītā pētījumu projekta "Pākšaugi-alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos" rezultātiem. Tajā par jaunākajiem pākšaugu pētījumiem stāstīja Dr.agr. Līvija Zariņa.

Attēli-šeit:http://www.arei.lv/lv/attelu-galerijas/2017-07-31/paksaugu-lauku-diena-stendes-petniecibas-centra
 

Programma- šeit:http://www.arei.lv/lv/notikumi/2017-02-15/paksaugu-dienas-stends-petniecibas-centra

LBLA Padomes sēde Priekuļu PC Ievietots:
08.08.2017.

18.jūlijā Priekuļu pētniecības centrā notika biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” Padomes sēde, un tajā vadošās pētnieces Dr. agr. Arta Kronberga, Dr.agr. Līvija Zariņa iepazīstinās arī ar Eiropas Savienības 7.Ietvara programmas projekta „Tauriņziežu audzēšanas veicināšana Eiropā proteīna nodrošināšanai pārtikā un lopbarībā ilgtspējīgas lauksaimniecības apstākļos” (EUROLEGUME ) un ERA-NET Core Organic PLUS projekta “Augu daudzveidība un nezāles” (PRODIVA ) pētījuma rezultātiem.

Izmēģinājumu skate Ievietots:
12.07.2017.

11. jūlijā institūtā notika ikgadējā izmēģinājumu skate. Saskaņā ar tās programmu viesi tika iepazīstināti gan ar paveikto 2016. gadā, gan ar plāniem tuvākajā nākotnē.

Dienas kārtībā galvenie ziņojumi bija:

Agroresursu un ekonomikas institūta pirmais darbības gads, ZP priekšsēdētāja Dr.oec. Ligita Melece.

Priekuļu pētniecības centra aktualitātes 2016.-2017. gadā, Dr.agr. Arta Kronberga.

Anatomiskās, morfoloģiskās un fizioloģiskās izmaiņas kukurūzai (Zea maiys L.) un lauka pupām (Vicia faba L.) cinka ietekmē, Mg.biol. Lāsmas Rābante.

Centrbēdzes minerālmēslu izkliedētāju darba kvalitāte, Bc.Artūrs Lozbergs.

Ar izmēģinājumu laukiem iepzīstināja AREI Priekuļu pētniecības centra Agroekoloģijas daļas vadītāja Dr.agr. Līvija Zariņa un Selekcijas un ģenētikas daļas vadītāja Dr.agr. Arta Kronberga.

Lauku diena 2017 Ievietots:
11.07.2017.

Šogad Lauku diena tika iekļauta Novada svētku programmā. Tās apmeklētājiem bija iespēja izvēlēties divu veidu maršrutus: padziļināto, kurā akcents tika likts uz izmēģinājumiem bioloģiskajā laukā un īsajā maršŗutā, kurā interesenti varēja iepazīties ar laukaugu šķirnēm.Ar projektu PRODIVA un Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos sīkāk iepazīstināja to vadītāja Dr.agr. L. Zariņa, ar projekta EUROLEGUME izmēģinājumiem- Dr.agr. A.Kronberga un Dr.agr. L. Zariņa, bet par pētījumiem par šķirņu un populāciju maisījumiem- Mg. I. Ločmele.

Starptautiska konference “Bioloģiski rītdienas pārtikas sistēmai” Ievietots:
05.07.2017.

Š.g. 19.-21. jūnijā Somijā, Mikkeli universitātē, notika Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnes asociācijas (NJF) un Somijas bioloģiskās lauksaimniecības institūta organizēta starptautiska konference “Bioloģiski rītdienas pārtikas sistēmai” (Organics for tomorrow’s food systems). Tajā, prezentējot ERA-NET Core Organic PLUS projekta PRODIVA un 7. IP projekta EUROLEGUME ietvaros veikto pētījumu rezultātus, piedalījās vadošā pētniece Līvija Zariņa uzstājoties ar mutisko ziņojumu “Pasējas augu potenciāls nezāļu ierobežošanā bioloģiskajā lauksaimniecībā” (Potential of cover crops for weed management in organic cropping) un stenda ziņojumu “Zirņu genotipa un vides mijiedarbība bioloģiskajās augkopības sistēmās” (Genotype and environment interaction on field pea cultivars in organic cropping system). Savukārt, stenda ziņojumu par auzu šķirnēm "Evaluation of different oat varieties to identify prospective breeding lines for organic agriculture" sniedza vadošā pētniece Sanita Zute.

Konferencē piedalījās ap 90 zinātnieki no 13 valstīm.

Ziņojumu skatīt šeit.

Par prezentēto tēmu sagatavots arī īsais raksts, kas pieejams elektroniskajā vidē šeit http://orgprints.org/31760/1/NJF Seminar 495. 4th organic Conference Organics for tomorrow's food systems. Proceedings.pdf

Par EUROLEGUME rezultātiem starptautiskajā konferencē Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā Ievietots:
22.06.2017.

Jau 11. starptautiskā zinātniski praktiskajā konference “Vide. Tehnoloģijas. Resursi”notika Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, 15.-17. jūnijā pulcējot zinātniekus no vairāk kā desmit valstīm.

AREI tajā pārstāveja: Ekonomikas nodaļas Lauku attīstības daļas pētniece Mg.oec Inese Biukšāne, uzstājoties ar ziņojumu ‘Competitiveness of the fishery sector in Latvia'; Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas zinātniskā asistente Inga Stafecka un vadošā pētniece Dr.agr. Veneranda Stramkale, uzstājoties ar ziņojumu “Diseases diversity for flax genetic resources in Latvia “; Agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece Dr.agr.Līvija Zariņa, uzstājoties ar ziņojumu “Effectiveness of rhizobial strains on the faba bean development and yield in soddy podzolic soils “, kas tika sagatavots bāzējoties uz 7. IP projekta Nr. 61378 – EUROLEGUME ietvaros veikto pētījumu rezultātu bāzes.

Par PRODIVA rezultātiem pie sadarbības partnera Ievietots:
06.06.2017.

Semināra dalībnieki rudzu 'Kaupo' laukā6. jūnijā z/s ”Ķelmēni” notika seminārs Nezāļu ierobežošanas iespējas graudaugu sējumos bioloģiskajā lauksaimniecībā, un tajā vadošā pētniece Līvija Zariņa iepazīstināja ar jaunāko nezāļu ierobežošanā strādājot saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Sadarbojoties sešām Ziemeļeiropas valstīm projekta PRODIVA (Augu daudzveidības un nezāles) ietvaros apkopota šo valstu labākā pieredze. Seminārā varēja iepazīties ar daļu no šī apkopojuma.

Seminārā par nezāļu ierobežošanas paņēmieniem kultūraugu sējumos un nezāļainības vērtēšanā, saimniekojot bioloģiski ar fundamentālo zināšanu bāzi dalījās LLU asoc.prof.Dzidra Kreišmane, bet saimniecības īpašnieks Juris Paulovičš un agronome Inta Serģe, kopā ar Gulbenes KB augkopības konsultanti Ingrīdu Steinbergu demonstrēja ecēšanas reižu ietekmi uz vasarāju labību nezāļainību.

Uzsākts Interreg V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 projekts CATCH POLLUTION Ievietots:
19.04.2017.

Ar 2017. gada aprīli Agroresursu un ekonomikas institūts kā projekta partneris, kopā ar Aleksandra Stulginska universitāti, vadošā partnera - Lietuvas Vides politikas centrs vadībā uzsācis projekta “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai“, īstenošanu.

Projektu īstenos AREI Agroekoloģijas nodaļa Dr.agr. Līvijas Zariņas vadībā.

Projekta uzsākšanas sanāksme notika Šauļos, 19. aprīlī, savukārt, projekta darba grupas sanāksme, kurā tika izdiskutēti darba uzdevumi, notika 2.maijā- Stendes PC.

Seminārs-diskusija Zemkopības Ministrijā Ievietots:
12.04.2017.

11.aprīlī Zemkopības ministrijas atbalstītā lietiško pētījumu projekta "Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos" ietvaros Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs sadarbībā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti un Agroresursu un ekonomikas institūtu organizēja semināru - diskusiju par vējauzu kā vienu no agresīvākajām nezāļu sugām izplatību un ierobežošanas iespējām Latvijā - šodienas skatījumā un ilgtermiņā. Uz sarunu tika aicināti izteikt viedokli gan lauksaimnieku pārstāvji, gan likumdevēji un lauksaimniecības praksi kontrolējošo institūciju pāstāvji. Semināra laikā projektā iesaistīties zinātnieki sniedza ziņojumu par novēroto Latvijas laukos, vairākus gadus veicot vējauzu monitoringu, kā arī tika uzklausīta EVIRA pārstāvju pieredze Somijā, kur jau daudzus gadus tiek īstenota īpašu vējauzu ierobežošanas programma.


 [ Jaunākie raksti 1 ]     Arhīva lapas:    1    2    3    4    5    6    7

Atpakaļ Uz augšu
serveris.lv e-pasts
 Admin AREI Priekuļu pētniecības centrs
Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV4126     tel: 64130162, fakss: 64107217, e-pasts: arei@arei.lv